งานประชุมสามัญประจำปี 2565 และงาน The 1st Academic Performance Presentation of New Wave TACS members

ข่าวล่าสุด

TACS activity 2023

Read More

เปิดรับสมัครแพทย์ผู้สนใจหลักสูตรเวชปฏิบัติเสริมสวย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วนรับจำนวนจำกัด

Read More

เปิดรับสมัครแพทย์ผู้สนใจหลักสูตรเวชปฏิบัติเสริมสวย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ด่วนรับจำนวนจำกัด

Read More

1st TAAP cadaveric workshop :Body contouring 30-31 jan2020 & Facial cosmetic medicine 1-2 fab2020

Read More

ผู้สนับสนุน

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand