การสมัครสมาชิกสมาคม

การสมัครสมาชิกสมาคม
o ติดต่องานทะเบียน และสารานียกร :        

คุณมนัสนันท์  นุ้ยดี
         ID line : 0930258087
         tel. 093-0258087                                                                                   

นพ.ภูดิส ตั้งคณานันท์
         Line ; Dr.Ton Phudis
         ID line ; Tonpeter
         tel. 083-6969222
o ค่าสมัครสมาชิกวิสามัญ ไม่มี ( มติจากคณะกรรมการ สมาคมฯ 15 มกราคม 2560)
o ค่ากิจกรรมพิเศษ 3,000 บาท / 4 ปี ( แจ้ง และ เรียกเก็บ โดยมีเวลาชำระ 1 เดือน ถ้ายังไม่สามารถชำระได้ จะเรียกเก็บครั้งที่ 2 มีเวลาชำระ 15 วัน ถ้ายังไม่ชำระ ถือว่าไม่ชำระในปีนั้นๆ )


ค่ากิจกรรมพิเศษ หมายถึง กิจกรรมที่จัดโดยสมาคมฯ ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในการด ำเนินการทั้งสิ้น แต่มิได้เรียกเก็บจากสมาชิกเพิ่มเป็นกรณีๆ ซึ่งจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นการประชุมสามัญใหญ่ประจำปี หรือการประชุมที่อาจจะมีการให้ความรู้อันเป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ แต่ไม่ได้เรียกเก็บจากสมาชิก เป็นต้น

o บัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน
ชื่อบัญชี The Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine
เลขที่บัญชี : 493-0-56999-0

หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

   คุณภาวินี ธรรมชาติ
         Line : dr.shipuro@secretar
         ID line : shippytacs
         tel. 064-2786372                                                                                                   
นพ.จุฑาพจน์ ภูมิทรัพย์
         Line ; dr.shipuro@Juthapot
         ID line ; shippyship
         tel. 086-3626439

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand