World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine , AntiAging and Alternative Medicine 2022 (WCAM2022)

World Congress of Aesthetic Surgery-Medicine , AntiAging and Alternative Medicine 2022

(WCAM2022 )     25-27มีนาคม2565   จัดที่เซ็ลทรัลธาราแกรนด์ เซ็นทรัลลาดพร้าว

                           "งานใหญ่แห่งปี งานดีดีไม่ควรพลาด"

ครบจบทั้ง  Aesthetic Surgery- Medicine , AntiAging  and  Alternative medicine

เป็นครั้งแรกของไทยที่รวมการจัดประชุมของ

# สมาคมศัลยกรรมและเวชศาสตร์เสริมสวยประเทศไทย

( Thai Association and Academy of Cosmetic Surgery and Medicine :TACS )

# สหพันธ์สมาคมเวชกรรมเสริมสวยและชะลอวัยประเทศไทย

(Federation of Anti Aging and Aesthetic Practice Thailand : FAAP )

ประกอบด้วย 8 สมาคมด้านความงาม ,ชะลอวัย ,แพทย์ทางเลือก

และ

# Asean Federation of Cosmetic Surgery and Medicine : AFCS )

มี 9สมาคมจาก ไทย เกาหลี ฟิลิปปินส์ เวียดนาม ไต้หวัน สิงคโปร์.

ซึ่งท่านนายก อ.นพ.ธนวรรฒน์ โชติมา ดำรงตำแหน่งประธานรับเลือกคนแรกของ AFCS และ FAAP จึงได้

มีการจัดงานรวมทุกสมาคมจึงเป็นการประชุมที่ยิ่งใหญ่เป็นครั้งแรกในไทย โดยจัดขึ้นวันที่25-27 มีนาคม2565

@เซ็นธาราแกรนด์ ที่ เซ็นทรัลลาดพร้าว

โปรแกรมน่าสนใจ

       5 live surgery

       5 live cosmetic medicine

     80+ interesting topics

สำหรับ

Live surgery ในห้องผ่าตัด ( observer ) เต็มแล้ว

Live demon. cosmetic medicine(observer )10ท่าน

สนใจติดต่อเข้าร่วมประชุมหรือเข้าดูlive demonที่

ไลน์สมาคมTACS :0849193456   หรือ   อีเมล์ tacsthailand@gmail.com

โปรแกรม  ดาวน์โหลด PDF 

 

 

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand