งานประชุมสามัญประจำปี

งานประชุมสามัญประจำปี 2563

     21 มีนาคม 2562 เวลา 08.30-12.00น.

     ที่โรงแรมดิอิมเมอรัล กรุงเทพ (รัชดา)

ในปีนี้เป็นครั้งแรกกับความยิ่งใหญ่โดยมีการจัดงานประชุมนานาชาติ

First International Congress of TACS (1st IC-TACS) 

        "   Aesthetis and Beyond in Aesthetics "

คือการเข้าร่วมงานจากหลายชาติในอาเซียนและในเอเซีย ได้แก่

ฟิลิปปินส์  เวียดนาม มาเลเซีย พม่า กัมพูชา เกาหลี ไต้หวัน ฯลฯ

 

 

 

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand