ภาพบรรยากาศงานอบรม ACLS (Advance Cadiac Life Support)

ภาพบรรยากาศงานอบรม ACLS (Advance Cadiac Life Support) ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 29-30 เม.ย. ที่ผ่านมาค่ะ สมาคมฯขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ได้เข้าร่วมอบรมอัพเดตความรู้ในครั้งนี้เพื่อเป็นประโยชน์ในการช่วยเหลือผู้ป่วยในภาวะฉุกเฉินให้ปลอดภัย และยังเป็นคุณสมบัติสำคัญในการเข้าร่วมการประเมินต่างๆที่สมาคมฯจัดขึ้น

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand