สมาชิกพบคณะกรรมการสมาคม

สมาชิกพบคณะกรรมการสมาคม

อาจารย์ พี่ๆน้องๆและพ้องเพื่อน  

พบปะพูดคุยแสดงความคิดเห็นกัน

22 มกราคม2565  เวลา21.00-22.00น.

Our Mission

We will establish the Aesthetic Practice in Thailand